Informasjon for nedlasting 2017 (oppdatert info kommer)

Sted/arrangementsområde. Kart
Nederst på siden er det et grovt oversiktskart over Sognsvann, NIH og Råskinnets arrangementsområde som også kan lastes ned:
Råskinnet 2017 Arrangementsområde.jpg

Nedlasting av detaljert kart over arrangementsområdet:
Områdekart Råskinnet 2017.pdf

Nedlasting av kart som viser løpstrasees i start og målområdet:
Områdekart Råskinnet 2017 - løyper m farger.pdf

Informasjon
Informasjon i kortform for nedlasting:
Råskinnet 2017 Informasjon for nedlasting.pdf

R%E5skinnet%202016%20Arrangementsomr%E5de.jpg