Klasseinndeling 2017

Knøttetassen:
Alder 6 - 9 år (i kalenderåret. 10-åringer kan også delta). Fellesstart (de eldre foran).

Råtassen:
Første pulje. Alder 10 og 11 år (i kalenderåret).
Andre pulje. Alder 12 og 13 år (i kalenderåret).
Tredje pulje. Alder 14 og 15 år ((i kalenderåret). Løpere som er født i 2001 og modne for utfordringen, kan delta i yngste klasse i Råskinnet.

Råskinnet:
Alle født fra og med 1.1.2001. Med følgende klasseinndelinger; 16-17 år, 18-19 år, 20-22 år, 23-34 år, 35-39 år, 40-44 år 45-49 år, 50-54 år, 55-59 år, 60-64 år, 65-69 år, 70-74 år (Etter Kondis sin anbefalte klasseinndeling).
De som ønsker å løpe sammen velger "pulje 6 Venner 1" , "pulje 7 Venner 2" eller melder seg på samtidig i den puljen de ønsker å løpe i.