ORGANISERING AV DØMMING I REGI AV READY BANDY

I år gjennomføres dommerorganiseringen for veteran, oldboys, 7\'er, smågutt og kretskamper for gutt litt annerledes enn tidligere år:

Det er laget et oppsett med dommere til hver kamp. Alle dommerne er organisert i en Facebook-gruppe, og ved forfall melder dommerne dette inn der, slik at det er lett å finne erstatter. Minst én ansvarsperson fra hvert av lagene bør være medlem av denne gruppen, slik at lagledelsen også kan kommunisere med dommerne, f.eks. i forbindelse med avlysning, omberamming osv. De lagene som ikke har en FB-ansvarlig bes kontakte Hege Ibsen for å få ordnet dette.

Dommeroppsettet er klart (frem til jul), og dere finner dette i lenken nedenfor. Det er også lagt ut på FB.

En annen endring er knyttet til betaling av dommerne. Fra og med denne sesongen slipper dere å betale dommerne kontant etter kamp. I stedet signerer dere på et A4-ark, kalt Dommerkvitteringskort. Den enkelte dommer må selv skrive ut "kortet", og påse at hun/han har det med seg til hver kamp. Oppmannens oppgave er å fylle ut og signere. Dommerne blir betalt av Ready bandy i etterkant, hhv. over nyttår og etter avsluttet sesong. Dommerkvitteringskortet finnes også som lenke nedenfor, og betalingssatser fremkommer på kortet.

Dommeroppsett bandysesongen 13-14.xlsx

Dommerkvitteringskort bandy 2013-14.doc

 

DOMMERE TIL KAMPER FOR JUNIOR, REKRUTT, DAMER, A-LAG OG NM GUTT

Disse kamper organiseres av NBF, og betaling foregår som tidligere, altså ved kontant betaling til dommer etter kamp. Betalingssatser finner dere på denne lenken.

 

Kampregler etc.