Meny

Organisering ungdomsfotball (13-19 år)

Tilbake til klubbhåndboka

Ungdomsfotball er aldersgruppen fra 13 til 19 år. I tillegg til klubbens overordnede mål har vi følgende mål med ungdomsfotballen:
- Ha tre veldrevne lag på hvert ungdomsfotballkull på guttesiden
- Ha to veldrevne lag på hvert ungdomsfotballkull på jentesiden
- Ha førstelag i hvert kull i førstedivisjon

Flest mulig, lengst mulig, best mulig
Det er særlig i ungdomsfotballen man opplever stort frafall. En av de viktigste målsetningene for NFF, og selvsagt også for Ready Fotball, er å bevare flest mulig lengst mulig, men også gi spillerne muligheter til å bli best mulig. Det ligger en innebygd motstrid i denne målsetningen, ettersom en optimal sportslig utvikling krever en grad av intensivering og differensiering i treningsarbeidet som - dersom det ikke etableres mottiltak - kan medføre økt frafall.
Vi må gi et tilbud som gjør at de beste kan utvikle seg optimalt i Ready Fotball, i et hvert fall noen år inn i ungdomsalderen, hvilket innebærer en betydelig grad av differensiering i form av treningsgrupper med høy intensitet og kvalitet i treningsarbeidet.
Det er derfor et overordnet mål for Ready Fotball at tilbudet til de nest beste, i form av "riktige" trenere, trenings-, kamp- og sosialtilbud, skal være så godt at de neste beste føler seg minst like godt hjemme i klubben som "gruppe 1".

Årkullsansvar
En klubbtrener som har stor stilling i klubben har ansvar for hvert enkelt årskull (årskullsansvarlig). I dette ligger oppfølging av trenere og generell oppfølging av gruppeinndelinger, årsplan og trivsel på kullet. I tillegg til den faglige oppfølging skal Årskullsansvarlig ha et særlig blikk på situasjonen for de nest beste, og da særlig de spillerne i denne gruppen som viser stor treningsvilje og glede i fotballen.

Rekruttering av trenere
Ready Fotball etterstreber å ha kontinuitet på trenersiden i ungdomsfotballen. Dvs at vi skal ansette en riktig trener for tolvåringene som kan følge dem gjennom hele eller store deler av ungdomsfotballen. Ready ønsker at Readyakademitreneren til kullet går inn som lagstrener den våren spillerne fyller tolv år. Utover de ordinære kravene til Readytrenere stilles det ekstra krav til at førstelagstrenerne skal kunne skape resultateffektive lag parallelt med et godt spillerutviklingsmiljø. Annetlagstrenerne må ha en annen spisskompetanse, og sørge både for motivasjon for de beste i sin gruppe og for glede med fotballen for de som ikke legger ned riktig så mye arbeid som de som vil bli best.

Inndelinger i grupper
På årganger hvor det er mer enn tjue spillere skal man ansette to trenere fra våren spillerne fyller tolv år. Begge trenerne har et generelt ansvar for hele årskullet, men de har et spesielt ansvar for spillerne i hver sin ende av utviklingstrappa. Disse grupperingene skal være dynamiske slik at spillere kan bevege seg fritt mellom den gruppen som har kommet lengst i sin utvikling og den gruppen som har kommet kortest etter hvert som spillerne utvikler seg i rykk og napp. Det vil likevel være noe kontinuitet siden enkelte spillere er mer ivrige enn andre og vil derfor naturlig ha mer tilhørighet til den ene eller andre gruppen. Gruppene vil være åpnere for spillerflyt i tolv og trettenårsalderen, mens man i fjortenårsalderen vil oppleve noe mer stabile grupper, men med klart kommuniserte muligheter for å kvalifisere seg fra en gruppe til en annen. Vi vet at mange av Norges beste fotballspillere i ungdomsfotballen var å finne på sine årskulls andrelag. Derfor prioriterer vi god oppfølging også av spillerne utenfor førstelaget.

Aktivitet
Det skal være tilnærmet like stor aktivitet på alle gruppene forutsatt at dette er et ønske fra spillere og foreldre. Førstelaget skal fra og med tolvårsalderen reise på eliteturneringer for å skaffe seg referanser på hvor gode andre spillere på sitt årskull kan være. På generell basis ønsker vi å delta på turneringer som passer for hele kullet hvor det er nivådelt påmelding, eksempelvis i Ullern Cup og HamKam Talentcup. Aktivitetsnivået burde ligge på en turnering vinterstid, en på våren og en på høsten som et minimum på alle lag. Der spillere og foreldre er mottakelige for et høyere aktivitetsnivå ønsker vi å melde oss på flere turneringer.

Hver vinter skal det utarbeides en sosial kalender som tar sikte på å samle spillerne på hele kullet til sosiale aktiviteter ca en gang i måneden gjennom den kommende sesongen.

Treningsmengde
Vi tilbyr differensiert treningsavgift med to alternativer:
- Treningsavgift lav (1-2 fotballaktiviteter i uken)
- Treningsavgift høy (3 eller fotballaktiviteter i uken)
Det er ønskelig at spillerne på førstelaget melder seg på «Treningsavgift høy», men også spillere på nederste ferdighetsnivå skal ha muligheten til å melde seg på «Treningsavgift høy». Dette løses ved at de ulike treningsgruppene trener relativt separert fra hverandre i to treninger i uken, men hvor de utenfor førstelaget som ønsker å trene mer enn to ganger per uke trener med førstelaget de resterende treningene i uken. Der dette er logistikkmessig utfordrende vil klubben gjøre et forsøk på å tilby treninger sammen med andre årskull.

Hospitering
For å bygge en god treningskultur på hvert årskull ønsker vi primært å holde spillerne på sitt eget årskull så mye som mulig i ungdomsfotballen. Der det er enkeltspillere som ligger langt foran de andre på sitt årskull vil hospitering være nødvendig. Permanent oppflytting kan være utfordrende med tanke på at spillere utvikler seg i rykk og napp, noe som kan føre til at de som blir flyttet opp må flyttes ned igjen, noe som vil kunne påvirke selvbilde og motivasjon i negativ retning. Derfor skal oppflytting kun benyttes for ekstremtalenter som skiller seg veldig ut på sitt årskull.

Samarbeid med ungdomsskoler
Ready Fotball skal etterstrebe å ha treningstilbud i samarbeid med de lokale ungdomsskolene. Hvordan et slikt samarbeid ser ut har vi foreløpig ikke klart å finne en god modell for.

Oppdatert 16.6.2014

Kalender

Juni
MTOTFLS
2930311234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293012