Meny

Sportslige retningslinjer

Tilbake til klubbhåndboka

Trenerteam

Readytreneren

Ready Fotball ønsker å ha et lite, men kompetent trenerteam i klubben som fordeler klubbens sportslige oppgaver seg imellom.

Readytreneren skal ha et stort engasjement for spillerutvikling og en indre motivasjon til selv å bli bedre. Den setter av tid til å jobbe med videoanalyse, spillersamtaler, oppmøtelister, sosiale aktiviteter m.m. mellom øktene og gjennomfører treningsøkter og kamper med stort utviklingsfokus og engasjement.

Readytreneren ønsker å ha flere stillinger i Ready og blir en klubbtrener mer enn en lagstrener. Dersom treneren holder et passende sportslig nivå, er det ønskelig at treneren, som spiller, inngår i klubbens senioravdeling.

Ved å ha et kompetent trenerteam bestående av få personer vil samarbeid og klubbfølelse styrkes, samtidig som hver trener får mulighet til å bruke mye tid og tjene gode penger på trenergjerningen sin.

Trenerutvikling

Ansatte trenere i ungdomsfotballen og på Readyakademiet skal få en tydelig oppfølging fra sportslig ledelse for å jobbe med læringskurven sin. Det vil bli avholdt trenerforum gjennom hele vinterhalvåret, samt sporadiske samlinger i sommerhalvåret. Se gjennomførte tiltak ved å følge denne lenken: http://ready.no/index.php?id=2979

Foreldretrenere i barnefotballen skal årlig få tilbud om kursing i trenings- og kampgjennomføring.

 

Differensiering og hospitering

Ready skal ivareta det sosiale aspektet med å spille fotball, men det skal samtidig være mulig å bli god i Ready.

I tråd med klubbens målsetting

Ready Fotballs mål er at alle skal utvikle seg som mennesker og fotballspillere, i et miljø hvor de trives og opplever et godt fotballtilbud, tilpasset den enkeltes motivasjon og nivå

skal treningene differensieres slik at spillere blir utfordret av andre som er på et tilnærmet likt ferdighetsnivå. Dette må skje både innad i lagsøktene, men også ved hjelp av hospitering opp på andre treningsgrupper.

Differensiering betyr at vi i oppfølgingen av våre spillere er opptatt av å tilpasse treningstilbudene i størst mulig grad etter enkeltspillerens ambisjon, motivasjon og ferdigheter.

For at barna skal oppleve mest mulig mestring og glede i fotball er det viktig at de spiller med og mot spillere som er på tilnærmet likt ferdighetsnivå som seg selv. Dersom man spiller på et ferdighetsnivå som er lavere enn sitt eget vil man kjede seg og dersom man spiller på et ferdighetsnivå som er for høyt vil man bli stresset og frustrert av å ikke oppleve å lykkes. Dette illustreres av flytsonemodellen som man kan lese mer om her.

Differensiering på mengde

Enkelte spillere ønsker å trene ti ganger i uken, mens andre ønsker å trene bare en gang i uken. Ready ønsker i størst mulig grad å gi disse to forskjellige spillerne tilbud tilpasset sin motivasjon og sitt nivå. Det vil si at vi ønsker å gi et tilbud til de som vil trene mer enn sitt eget lag gjennom hospitering til andre treningsgrupper.

Differensiering i økta

Innad i en treningsgruppe vil både ferdighetsnivå, ambisjonsnivå og konsentrasjonsnivå kunne sprike. Ready ønsker at spillere med tilnærmet likt konsentrasjonsnivå, motivasjonsnivå og ferdighetsnivå blir satt til å spille med og mot hverandre på trening. Dette innebærer at alle spillerne på laget/kullet trener sammen, men at man i øvelser og spill skal dele inn i grupper og differensierer etter de nevnte kriteriene.

Hospitering

Med hospitering mener vi at spillere, i tillegg til å trene med sin egen treningsgruppe, trener med andre treningsgrupper på et høyere ferdighetsnivå. Spillere som har høy læringsvilje og ønsker å prioritere tid til mye fotballtrening og er modne for nye utfordringer, får tilbud om hospitering til treningsgrupper på et høyere ferdighetsnivå/fysisk nivå. Spillere som ligger langt over sin egen årsklasse vil vurderes flyttet opp til en eldre aldersgruppe eller fra jentelag til guttelag.

Treningsgrupper - Satsing og bredde

På årganger hvor man har tilstrekkelig mange spillere skal man opprette to eller flere treningsgrupper fra og med november det året spillerne fyller elleve år. Disse treningsgruppene differensieres etter treningsiver, treningsmentalitet og nåværende ferdighetsnivå. I plasseringen av spillere til ulike (dynamiske) grupper er det opp til årgangsleder å bruke disse tre kriteriene i en helhet.

I satsingsgruppa er det spillere som møter opp til hver trening, gir beskjed hvis de ikke kommer (med en gyldig grunn – ikke f. eks lekser som ikke er planlagt og bursdager) og gjennomfører treningen med høyt læringsfokus. I store kull vil det kunne være to satsningslag i samme årsklasse, men differensiert på ferdighet. I breddegruppa er det spillere som har det sosiale aspektet som sin viktigste grunn til å spille fotball, man kan ha ”mindre gyldige forfallsårsaker”, treningene er like seriøse, men det er forståelse for at spillerne ikke er like læringsfokuserte.


Ekstratreningstilbud

I barnefotballen vil det være mulig å melde seg på Readyakademiet for de som ønsker å trene mer enn lagstreningene.

I ungdomsfotballen vil hospitering fungere som ekstratrening for de som trenger mer trening enn hva lagstreningene kan tilby.

Det vil også avholdes fotballskoler for både barn og ungdom flere ganger i året.

Kalender

Juni
MTOTFLS
2930311234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293012