INFORMASJON

Informasjon om de enkelte tema, se undermenyer.

Informasjon for nedlasting (Oppdatert info. kommer)

Sted/arrangementsområde. Kart
Nedenfor er det et oversiktskart over Sognsvann, NIH og Råskinnets arrangementsområde.

Nedlasting av detaljert kart over arrangementsområdet:

Områdekart 2017.pdf

Nedlasting av kart som viser løpstraseer i start og målområdet:

Områdekart NIH 2017 - løyper m farger.pdf

Informasjon
Informasjon i kortform for nedlasting:

Råskinnet 2017 Informasjon for nedlasting.pdf