TorerFB 2017-02-23 20:36:04

Starttider. Tidsskjema

Kl 12:00    Knøttetassen (fellesstart. De eldste stiller seg først)
Kl 12:30    Råtassen (første pulje klasse 10-11 år. 5 min mellom hver pulje)
                  Premieutdeling etter at Råtassen er avsluttet, ca kl 13:45
Kl 13:30    Råskinnet (første pulje. 5 min mellom hver pulje)
                  Premieutdeling til de beste etter løpet

Knøttetassen: Fellesstart, de eldste stiller seg først.
Råtassen:       Puljestart etter alder, de yngste starter først.
Råskinnet:      Påmelding/inndeling i puljer delt etter 10 km-tider (se Puljeinndeling. Klasser). 

Puljenummeret med farge er angitt på startnummeret.

For oppstilling i startområdet, følg anvisning og veiledning fra funksjonærene.