TorerFB 2017-02-23 20:45:14

Tidtaking. Premiering

Tidtaking

Puljenr med farge er angitt på startnummeret.
Felles start for puljene. Et startskudd for hver pulje.

Tiden starter når en løper over startstreken under startseglet (nettotid). 
Når løperen passerer målstreken registreres løpstiden.
Den som kommer først i mål i puljene i Råtassen og i pulje 1 i Råskinnet (første mann og første kvinne) utropes som vinnere.

Elektronisk brikke i startnummeret.
Startnummeret må festes skikkelig på brystet  - ingen bretting som kan sette brikken ut av funksjon.
Startnummer og brikke er "engangs". Behold det gjerne eller kast det i anviste søppelsekker i målområdet.

Feil oppstår:

- hvis du løper utenfor merket område i starten
- hvis du mister eller ødelegger brikken.

Premiering

Knøttetassen: Deltakermedalje til alle ved målpassering.
Råtassen:        Deltakermedalje til alle ved målpassering. Premieutdeling etter løpet i de to eldste klassene i tråd med NIFs barneidrettsbestemmelser.
Råskinnet:       Årets løpstrøye til alle ved målpassering. Premieutdeling i de ulike klassene etter løpet. Kun en premie i klasser med færre enn 10 deltakere.
Resultatservice i området på utlagte nettbrett og på internett (EQ-timing).

Uttrekkspremier. Se oppslag i målområdet og ved Informasjonsteltet