Ready Bandy - KnøtteCup lørdag 11. mars 2017

ReadyBandyKnoettecup2015.JPG

 

 

Ready Bandy inviterer med dette til sin tradisjonsrike KnøtteCup for årsklassene født 2009 og 2010 på kunstisen på Gressbanen, Stasjonsveien 24 på Holmen i Oslo.

Cupen spilles som 7er-bandy på 4 minibaner med kamper på 1 omgang à 25 minutters varighet.. Lagene deles i tilpassede grupper på 4 lag. Alle lag vil få spille minimum 3 kamper, men det tas forbehold om uforutsette hendelser om at lag ikke møter etc. Slike hendelser vil vi søke å løse underveis. Med påmelding fra rene jentelag (vennligst angi dette i påmeldingen) vil vi søke å plassere dem i egne grupper.

Alle spillere premieres. Det legges opp til en kompakt turnering med ferdigspilte grupper i tidspuljene kl. 09.00 – 12.00 og kl. 13.00 – 16.00 med premieutdeling etter hver tidspulje.

Cupen spilles etter gjeldende regler, føringer og anbefalinger fra Norges Bandyforbund. For øvrig blir Ready-regelen praktisert. «Når et lag leder med 3 mål kan motstanderen få satt inn en ekstra spiller så lenge stillingen ikke reduseres».

Hvert lag skal levere laglister til speakertjeneste før spillestart.

Vi tilbyr som tidligere hyggelig cafe og skøyteslip.

Vel møtt til en hyggelig turnering fylt med entusiasme og glede for de aller yngste!

Påmeldingsfrist: Onsdag 1. mars – men vær tidlig ute da cupen raskt blir fulltegnet.

 

Påmeldingsavgift: Årskull 2009 NOK 1.000,- og årskull 2010 NOK 800,-

 

Påmelding: Elektronisk påmelding via våre nettsider «Ready.no» velg avdeling «Bandy» og «Påmeldinger, betalinger» under Meny’en på venstre side. Refusjon av halv påmeldingsavgift hvis avmelding før påmeldingsfrist. 

NB: Blir påmeldingen over 16 lag per klasse vil vi forbeholde oss retten til å redusere omgangene til 20 minutter for at flere lag skal kunne få delta. Da vil også tidspuljene bli noe kortere og utvides med en ekstra tidspulje. Vi ber om forståelse for dette!

 

 

 

Cup-ansvarlig:

Henning Madsen

Mobil: 99 51 55 69

E-post: henning.madsen@norgesgruppen.no