Dreiebok for foreldregrupper

Ready Bandy ønsker å bruke foreldre som trener/oppmann for bandylagene i aldersgruppen 8-12 år. Nedenstående gir overordnet av de ulike rollene som foreldre utgjør, samt annen praktisk informasjon. Videre anbefales å lese dokumentet “Den blå tråden”, som består av retningslinjer fra Ready Bandy for spillere, ledere og foreldre. 

Trener

   • Gjennomføre treninger
      • Planlegge treningene på forhånd, og legge til rette for utvikling av ferdigheter som beskrevet i Ready Bandy sportsplan. Til hjelp har Ready Bandy laget en Øvelsesbank (følg link – se fane “Øvelsesbank), og for øvrig inspirasjon finnes en rekke øvelser tilgjengelig på youtube o.l.
         • Instruere barna etter beste evne, og skape en positiv ramme rundt treningene.

         • Trenerkurs vil bli organisert av Ready Bandy. 

     • Holde orden på tildelt lagutstyr som baller, vester, keeperutstyr, etc. 

    Lagleder

      • Informere foreldre via ev. foreldremøte, Spond og gjennom innkallinger til treninger, kamper og cuper i Spond

      • Påmelding til cuper

      • Sørge for ajourført lagliste / medlemmer i lagets Spond-gruppe

      • Organisere dugnadsinnsats i forbindelse med Ready-arrangementer. 

     Foreldre bandyspiller i Ready

       • Bistå med dugnadsinnsats på Ready-arrangementer, iht. tildelte oppgaver for laget 

       • Treninger: Gjerne hjelpe trener med praktiske oppgaver (vant inn-/ut, utstyr etc.)

       • Kamper: Gjerne hjelpe med praktiske oppgaver. Utvise foreldrevett som tilskuer.  

       • Skape godt miljø i spillergruppe og blant foreldre. Dette kan f.eks. gjøres ved å utnevne en sosialansvarlig, som har ansvar for sosiale tiltak i forbindelse med enkelte treninger/cuper og utenom sesongen. 

      Annen praktisk informasjon 

        • Ready Bandy selger drakt/bukse som er obligatorisk å bruke i bandykamper. Draktsettet fornyes hvert tredje år. I tillegg selges bandykøller til barn. 

        • Sliping av skøyter: Ready Bandy arrangerer slipekurs etter behov for foreldre som ønsker det. Det bør være minst to foreldre pr. lag som kan bistå med slip av skøyter – tilstrekkelig skarpe skøyter er like viktig som smøring av langrennsski!

        • Oppdatert: 1. oktober 2023