Sportsplan Ready Fotball

Ready Fotball styres av to dokumenter. Klubbhåndboken sier noe om de politiske retningslinjene og Sportsplanen sier noe om hvordan skal trene og spille.

Sportsplanen er hele tiden under bearbeiding, og vil bli oppdatert minst en gang hvert år.

Innspill til Sportsplanen kan sendes til sportsjef Are Bakken Steigum på are@ready.no