Påmelding og betaling i Ready Fotball

Alle medlemmer i Ready Idrettsforening må betale et årlig medlemskap til hovedklubben. Medlemskapet følger kalenderåret og betales gjennom vår kommunikasjons- og aktivitetskanal Spond. Fotballskolene og Griegakademiet er unntak som er mulig å delta på uten å være medlem.

Dersom dere opplever problemer med betalingsløsningen for medlemskap bes dere ta kontakt med medlem@ready.no

Treningsavgift

Som aktiv utøver i Ready Fotball må man betale treningsavgift. Vi deler opp fotballåret i to perioder; Sommer (påskeferie – uke 42) og Vinter (uke 48 – påskeferie). Treningsavgift betales gjennom faktura i Spond som blir sendt ut til betalingskontakt. Nye medlemmer må først melde seg inn som medlem ved å gå gjennom medlemsskjemaet ovenfor.

Treningsavgiftene i Ready fotball dekker kostnader forbundet med trening og kamp, inklusive lagsutstyr og treningstrøye til alle spillere. Treningsavgiftene fastsettes av styret i Ready fotball.

Ready Fotball har hatt den samme treningsavgiften i tre år, samtidig som inflasjon har økt betraktelig i samme periode. Ready Fotball er derfor nødt til å øke treningsavgiften med 5% for å bevare kvaliteten til våre medlemmer.

Treningsavgift dekker ikke deltakelse på cuper, treningsleir, individuelt treningsutstyr og sosiale tiltak på årgangen.

Stipendordning

Økonomi skal ikke være en ekskluderende faktor fra å delta i Ready Fotball. Vi gjør oppmerksom på at det er mulig å sende en søknad til sportssjef om stipend for hele eller deler av treningsavgiften. Send e-post til Daglig leder Aleksander Biseth-Evensen på aleksander@ready.no som behandler dette konfidensielt.

Oppstartsfotball 5-7 år

I oppstartsfotball dekker treningsavgiften vårt grunntilbud som er én oppstartstrening i uken. I tillegg dekker treningsavgiften påmelding til OBOS Miniligaen, utstyr og treningstrøye spillere mottar på trening.
 

Barnefotball 8-12 år

I barnefotball dekker treningsavgiften vårt grunntilbud som er én lagstrening + én kamp i uken. I tillegg dekker treningsavgiften seriepåmelding, utstyr og treningstrøye spillere mottar på trening.


Ungdomsfotball 13-19 år

I ungdomsfotball differensieres treningsavgiften i høy og lav avgift. Dette er for å nå vårt mål om at Ready Fotball skal være et sted der alle trives og opplever et godt fotballtilbud, tilpasset motivasjon og nivå. Treningsavgiften vil være med å danne grunnlaget for hvordan vi deler inn treningsgrupper og kamplag, med individuelle tilpasninger som gjøres i samråd mellom årgangsleder og sportssjef. Husk derfor å vurdere sammen med spilleren hvilket tilbud spilleren ønsker. På den måten vil det være større sannsynlighet for at vi når vårt mål.

 •  1-2 fellestrening i uken – prioritet 1 av årgangens økter (om prioritet 1 dagen ikke passer, ber vi deg ta kontakt med årgangsleder.
 
 • Kamper
 
 • Cuper (vil påløpe noe ekstra kostnader)
 
 • Sosiale tiltak (vil påløpe noe ekstra kostnader
 
 • Tilbud om årlig spillersamtale
 • 3 eller flere fellestreninger i uken – tilbud om alle årgangens økter

   

 • Kamper

   

 • Cuper (vil påløpe noe ekstra kostnader)
 • Sosiale tiltak (vil påløpe noe ekstra kostnader)
 • Tilbud om utviklingssamtaler med trener
 • Tilbud om bruk av videoanalyse
 • Individuelle tilrettelegginger og spillerutviklingstiltak
 • Hospitering til eldre alderstrinn dersom ferdighetene tilsier dette
 • Mulighet til nominasjon til Landslagsskolen dersom spilleren oppfyller kriteriene satt av NFF (13-15 år)

Seniorfotball

I seniorfotball dekker treningsavgiften vårt grunntilbud som er én lagstrening + én kamp i uken. I tillegg dekker treningsavgiften seriepåmelding, utstyr og treningstrøye spillere mottar på trening.

Våre fotballtilbud uten medlemskrav

Readyakademiet

Start video

For barn mellom 7 og 12 år arrangerer Ready Fotball ekstratreningstilbudet Griegakademiet.

Fotballskoler

Start video

Ready arrangerer fotballskoler for barnefotballen (5-12 år) hvert år i uke 25, 32, 33 og 40.

Ready Youth Camp

For spillere mellom 11 og 15 år arrangerer Ready Fotball Ready Youth Camp tre ganger i året, uke 25, 32 og 40.