Fotballtilbudene

Ready Fotball har tilbud for alle aldre og alle ambisjoner. Les mer om våre segmenter og finn ut mer info om alle våre årganger.

Våre segmenter

Oppstartsfotball 5-7 år

Oppstartsfotballen i Ready definerer vi som fotballtilbudet for barna mellom 5-7 år. Vi følger skoleruten hva gjelder treningsdager (treningsfri helligdager og skoleferier)

 

Barnefotball 8-12 år

Barnefotballen i Ready definerer vi som fotballtilbudet for barna mellom 8-12 år. Alle treningene i barnefotballen blir gjennomført av foreldretrenere. Klubben stiller med en ansatt årgangsleder som kvalitetssikrer og koordinerer disse treningene.

Griegakademiet 7-12 år

Griegakademiet er Ready fotball sitt akademitilbud for barn 7-12 år. Dette er et ekstra tilbud til ivrige fotballspillere som ønsker å trene mer enn lagstrening + kamp. Treningene foregår stort sett i SFO-tid. Griegakademiet følger skoleruten.

Ungdomsfotball 13-16 år

Ungdomsfotball i Ready definerer vi som fotballtilbudet for barn mellom 13 år og 16 år. Alle treningene i ungdomsfotballen blir gjennomført av utdannede trenere som er ansatt i klubben, enten på fulltid eller på deltid. På mange årganger i ungdomsfotballen kan det være både førstelag, andrelag og tredjelag. I inndelingen av disse lagene forsøker man å samle barn med tilnærmet lik motivasjon og ambisjon med sin fotballdeltakelse.

Juniorfotball 17-19 år

Juniorfotball i Ready definerer vi som fotballtilbud for ungdom mellom 17 og 19 år. Alle treningene i juniorfotballen blir gjennomført av utdannede trenere som er ansatt i klubben, enten på fulltid eller på deltid. I juniorfotballen kan det være både førstelag, andrelag og tredjelag. I inndelingen av disse lagene forsøker vi å samle ungdom med tilnærmet lik motivasjon og ambisjon med sin fotballdeltakelse.

Seniorfotball

Seniorfotball i Ready definerer vi som fotballtilbud for voksne over 20 år. Alle treningene i seniorfotballen blir gjennomført av utdannede trenere som er ansatt i klubben, enten på fulltid eller på deltid. Seniorfotballen i Ready består i dag av våre herrelag; MSA, MSB, MSC og M48.