Ready Friidrett - et inkluderende breddemiljø

Friidrett for barn

Ready Friidrett har røtter langt tilbake i tid, men de senere årene har det vært noe mindre aktivitet. I 2022 tok vi opp Friidrett igjen, og ønsker å løfte dette tilbudet opp og frem for barn og unge i nærmiljøet som gjerne vil drive med friidrett, enten som hovedaktivitet eller i tillegg til andre aktiviteter. For å lage et best mulig tilbud for barn og unge har vi startet opp tilbudet sammen med Røa IL. Tilbudet er for barn i barneskolealder. 

Som en kickstart på den nye satsingen gjennomførte vi åpen dag friidrett gjennomført i skolegården på Huseby skole, hvor aktiviteten for de yngste blir gjennomført. Vi har valgt Huseby skole på bakgrunn av geografisk lokasjon for både Ready- og Røamedlemmer. Det er viktig med aktivitet i nærhet for å få gjennomført dette etter skoletid, og at treningsaktiviteten foregår tidlig nok til at de yngre får nok hvile for ny skoledag.

Friidrett for barn har per i dag trening tirsdager kl 17:30-18:30 i skolegården på Huseby Skole. Vi venter i spenning på nytt friidrettsanlegg for barn i bydelen, og håper denne står klar så snart som mulig (er ennå noe fram i tid, men politikerne er svært positive og prosjektet vil etter all sannsynlighet realiseres… vi er klare!).   

For deltagelse på friidrett for barn må man være medlem av enten Ready eller Røa. De som allerede er medlem av en av klubbene trenger ikke melde seg inn på ny. Dere som ikke er medlem av Ready IF eller Røa IL, må melde dere inn i en av klubbene, og betale medlemskontingent. Dette er viktig med tanke på f.eks. Barneidrettsforsikringen som er bakt inn her. Velg den klubben som dere naturlig og geografisk tilhører. 


Friidrett for ungdom

Ready har over lengre tid hatt tilbud til ungdom. De trener i hovedsak på Bislett stadion. Der har de gode fasiliteter, både sommer og vinter. De trener mandag – onsdag – fredag og man kan velge om man vil delta en av dagene eller flere av dagene. Ungdomsgruppen er for ungdom som går på ungdomsskole og videregående. Tilbudet skal gjenspeile våre verdier: Idrettsglede – Mestring – Inkludering. Sammen skal vi skape gode rammer for trivsel, utvikling og mestring. 

Trenerne for Ungdomsgruppen er Torje Andreassen og Anders Lerberg. 

Torje studerer på NIH, og er genuint interessert i idrett. Tross bakgrunn som fotballspiller, så har han drevet med forskjellige idretter, og ble etter hvert mer og mer interessert i løping. Torje er fra det mørke og lyse nord i Norge, med stor iver, interesse og engasjement. En enormt flik trener, som vi er heldige å ha med oss på laget. Torje er trener både for Ungdomsgruppen og for Barnegruppa. De som går gradene i Ready vil se mye til han. 

Anders Lerberg har selv bakgrunn som friidrettsutøver, og vil være med fordi han rett og slett har et stort hjerte for sporten. Han er kunnskapsrik, engasjert og ønsker at flere skal oppleve et godt og inkluderende miljø hvor friidrett er det morsomste i verden. Anders jobber til daglig som IT-konsulent, kommer fra Trøndelagen og har alltid et smil om munnen og en god (tørr) vits på lur. Ready IF er heldige som får ha Anders på laget som trener for Ungdomsgruppa.