Dokumenter for medlemmer, trenere og ansatte i Ready IF

På denne siden finner du relevante dokumenter for medlemmer, trenere og ansatte i Ready IF.

Lagkasser for lag og grupper i Ready

Til økonomiansvarlige for lagkasser i Ready IF. 

Hei, og takk for at du påtar deg dette viktige vervet for å bidra til å holde orden i lagets økonomi, så vi kan opptre ryddig, ha kontroll på kostnader og inntekter. Et viktig bidrag for at trenerne skal få mest mulig tid til å være trenere og mentorer for de mange unge lovende.

All økonomi knyttet aktiviteten skal gå gjennom idrettslagets organisasjonsnummer, derfor skal alle innbetalinger og utbetalinger gå gjennom klubbens konto, også på lagsnivå. Dette er lovpålagt. Idrettslag som omsetter for mer enn 5 millioner per år er underlagt norsk regnskapslov. Vi får 6% mva-refusjon på alle kostnader tilknyttet vår aktivitet, dette fordeles tilbake til avdelingene. Det er fortsatt mulig for dere å ha god oversikt over lagenes økonomi løpende. 

Vi benytter oss i stor grad av Spond og VIPPS for innbetalinger på lagsnivå.

Administrasjon og sporstlig ledelse i den respektive avdeling bistår med å gi de tillatelser som er nødvendig for å kunne administrere betalinger i Spond, og brukertilgang til å lese transaksjonsoversikt i Vipps Bedrift for Vipps-kontoen(e). 

For betaling av påmeldinger, fakturaer og annet knyttet lagkassen: 

 1. Få tilsendt faktura direkte til Ready IF. F.eks. Påmelding cup fotball: «Ready Idrettsforening v/Fotball. Stasjonsveien 24, 0773 Oslo» org.nummer 970 168 591. Husk alltid å merke faktura med Avdeling og laget det gjelder. Klubben betaler faktura og konterer på lagets kostnadskonto (Viktig at klubben er mottaker av faktura. Vi kan ikke betale fakturaer stilet privatpersoner).
 2. Legg ut for påmelding og send utlegget til Daglig leder og Sportslig leder for den respektive avdeling, samt evt årgangsleder (for fotball). Vi refunderer beløpet så snart som mulig. Refusjonsskjema finner du her: MAL UTGIFTSBILLAG
 
 

For innbetalinger i Spond:

For å kunne administrere betalinger i Spond må du ha rolle som Lagleder. Har du ikke dette kan du få dette av avdelingens sportslige ledelse.

Har du rolle som lagleder kan du opprette og administrere betalinger i din respektive gruppe i Spond.

Dette kan gjøres på flere måter.

 1. Du kan opprette et arrangement med betaling. Man må da betale for å delta på arrangementet.
 2. Du kan opprette betalingsforespørsel. Da kan du velge hvem i gruppen som skal motta denne betalingen.
 

Se bilder nederst for å se skjermbilder av løsningene. 

For innbetaling gjennom Vipps:

Alle årganger/lag kan få eget vipps-nummer. Dette opprettes av Administrasjonen eller Sportslig leder for avdeling.

Den eller de personer som skal følge opp trenger da en tilgang til å kunne logge inn med Vipps bedrift. Dette får du av administrator (daglig leder eller administrativ leder i Ready IF (per nov 2023 Aleksander Biseth-Evensen eller Jørgen Gundersen). Vi trenger navn og telefonnummer til den som skal ha tilgang til å lese vipps-transaksjoner. 

Da logger du inn på vipps bedrift på www.vipps.no og får se alle transaksjoner inn på den gitte vipps-kontoen (merk: vipps er kun en «betalingsterminal». Alle midler går inn til klubbens hovedkonto, men konteres regnskapsmessig til det enkelte lags lagskasse.  

Alle transaksjoner SKAL merkes tydelig, så vi lett kan identifisere hva det gjelder. Dette for at dere skal ha oversikt over hvem som betaler for hva. 

ÅRSKULL – NAVN – HVA INNBETALINGEN GJELDER .eks. G1987 – Aleksander Biseth – Treningsleir til Gardasjøen

f.eks. Aleksander Biseth blir med G1987 på Cup i Hamar. Alle på laget må betale 750,- Lagleder booket G1987 til cup`en, og ber Hamar IL sende faktura til Ready. Ready IF betaler denne, og konterer betalingen med 4550 (kostnad lagskasse G1987). I mellomtiden har oppmann bedt alle på laget vippse 750,- til lagskassen. Oppmann sjekker at alle har betalt, og evt. purrer opp de som mangler. Hver måned konterer Sportslig leder/daglig leder kontoen. De summerer da opp alt som er merket Cup Hamar, og konterer dette på 3550 (inntekt G1987). Hvis alle her har gjort opp for seg, så bør summen av 3550 og 4550 være mer eller mindre 0,-

For å logge inn:

 • Gå til vipps.no
 • Trykk deretter på «logg inn for bedrift » oppe i menyen.
 • Logg inn med BankID.
 • Deretter er du inne, og skal ha tilgang til den/de VIPPS-numre du skal ha tilgang til. Her kan du se transaksjoner (nyeste først) eller velge periode. Er det mye kan man gå på rapporter og laste ned transaksjoner for et valgt tidsrom. NB, her kan man laste ned med Personopplysninger. Vær OBS når det gjelder å lagre personinformasjon på maskin hvis man ikke må. Kan velge å få ut rapport uten personinformasjon. Dette med tanke på General Data Protection Regulation som trådte i kraft i 2018. husk evt. å slette nedlastet fil etter innsyn.

 

Viktig poeng er at Ready uavhengig av avdeling er en juridisk enhet, og benytter seg i hovedsak av en konto for inn- og utbetalinger. Det vil si at så lenge det er dekning på klubbens hovedkonto, så kan regninger betales. Det er dog en viktig policy i klubben at alle kostnader kreves inn i forkant, slik at ikke klubben ligger ute med store summer på tvers av avdelinger. Klubben har stor aktivitet og kan likviditetsmessig ikke forskudtere for alle aktiviteter gjennom året. VIPPS er kun en innbetalingsterminal, og ikke en fysisk kontobeholdning.

Har du spørsmål som økonomiansvarlig på laget, kan du bare ta kontakt med daglig leder på mail eller telefon.

TRYKK PÅ BILDENE FOR Å FÅ FRAM HELE BILDET

Les mer

Retningslinjer for deling av bilder og video i Ready IF

«Det er ikke tillatt å publisere film eller bilder fra aktivitet i Readys regi  fra aktivitet for lag, grupper eller individuelle utøver i klassene for junior og yngre med mindre det dokumenteres at foresatte til alle som kan identifiseres på bildene/filmen aktivt har gitt sitt samtykke. Med publisering forstås spredning på enhver form for offentlig tilgjengelig medium.

Når det gjelder materiale til privat internt familiebruk (ikke publisering f.eks. på sosiale medier) og filming for opptreningsformål oppfordres foreldre i de enkelte lagene/gruppene til å bli enige om prinsipper og fremgangsmåte. Alle foreldre kan reservere seg mot at det tas film eller bilde som kan identifisere deres barn.

Det følger av dette at kommersiell filming og streaming fra Ready-aktiviteter i aldersbestemte klasser normalt ikke kan finne sted. Nyhetsmedier som ønsker å filme fra Readyaktiviteter bes kontakte daglig leder for avklaring.

Forbudet gjelder ikke for utøvere under 18 år som deltar i seniorkonkurranser. Deltakelse i slike konkurranser innebærer aksept av at film- og bildebruk følger den enkelte konkurransens regler.

For konkurranser i regi av andre klubber, kretser eller forbund gjelder de reglene som er fastsatt av det arrangerende organisasjonsledd, og foreldre må selv sette seg inn i disse.»

Les mer

Politiattest

Alle som skal lede og trene barn og unge under 18 år skal fra 1. januar 2009 ha gyldig politiattest.
Dette gjelder også trenere / ledere som er 15-18 år. Disse skal ha signert søknad av foresatte. Ordningen omfatter både ansatte og frivillige, og gjelder uansett om personen får lønn for oppdraget eller ikke. Det avgjørende er hvilke oppgaver vedkommende skal ha i idrettslaget.

I Ready IF krever vi politiattest av:
• Alle ansatte trenere

• Alle frivillige foreldretrenere

• Alle trenere og oppmenn

Ansatte blir fulgt opp via personalsystemet.

Avdelingene må selv følge opp foreldretrenere og se til at de fremviser politiattest for politiattestansvarlig (Aleksander Biseth-Evensen).

Slik søker du:

Alle trenere, foreldretrenere og oppmenn skal motta en link fra oss gjennom en aktør som heter Manymore. Der logger du inn med Bank ID på mobil og søker om politiattest digitalt direkte i systemet. Det foregår slik:

 • Logg inn gjennom linken du mottar fra Manymore på vegene av Ready (logg inn med BankID / BankID på mobil). 
 • For å søke må det fylles ut et formål fra idrettslaget. Dette skal skje automatisk i Manymore, men har opplevd at dette ikke går for alle. For å legge til denne manuelt tar du utgangspunkt i malen som ligger nederst i dette kapittelet og fyller ut navn, fødsels- og personnummer, huk av midlertidig stilling, signer. Deretter skal den lastes opp med søknaden. 
 • Når du mottar politiattesten (denne mottas i digipost med mindre du har reservert deg, da mottas den som brev i postkassen), logger du inn og laster opp politiattesten i Manymore. Det er kun Politiattestansvarlig Aleksander Biseth-Evensen som kan se innholdet i politiattesten. 
 • Gjennomfør trenerattesten/e-læringskurs i Manymore som omhandler informasjon om vold og seksuelle overgrep i idretten. 
 • Les gjennom og gjør deg forstått med dokumentene «Trygge barn og ungdom i Ready» og «Varslingsrutiner i Ready».
 

Fremvisning av gyldig politiattest skal i praksis være gjort før man leder aktivitet, men idrettsforbundet har åpnet opp for en kort overgangsordning for de som har søkt, men enda ikke har fått framvist. Da anbefaler idrettsforbundet at det minimum er to trenere tilstede på trening.

————–
Vedtaket
Styret i Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF) vedtok 10. mars 2008, og iverksatte 15.oktober, at hele norsk idrett skal kreve politiattest mot seksuelle overgrep mot barn. Ordningen trer i kraft 1. januar 2009, og det betyr at alle som har oppgaver med barn og unge under 18 år i klubben må søke om politiattest NÅ!
————–

Politiattesten inneholder kun opplysninger om personen for tiden er siktet/tiltalt eller tidligere ilagt forelegg/dømt for brudd på bestemmelser i straffeloven om seksualforbrytelser overfor barn. Idrettslaget har ikke anledning til å be personen om å innhente politiattest for andre straffbare forhold. Innhenting av politiattest er gratis. Personer som ikke har fremvist politiattest uten merknad, eller ikke har villet fremvise attest, kan ikke settes til oppgaver som innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige eller mennesker med utviklingshemming. Med vennlig hilsen
Styret i Ready Idrettsforening Du kan lese mer om ordningen og laste ned skjema på: http://www.idrettsforbundet.no/klubbguiden/politiattest/

FORMÅL MED POLITIATTEST

Les mer

Trygge barn og ungdom i Ready IF

Dokumentet om trygge barn og unge i Ready er meget viktig for vårt tilbud, og alle som har ansvar for aktivitet enten du er ansatt, trener, oppmann, lagleder eller har andre frivillige verv skal gjøre seg godt kjent med innholdet av dette dokumentet. Vi skal sørge for at barn og unge i Ready har en trygg og god arena. 

Varslingsrutiner i Ready

Alle ansatte, trenere og andre frivillige skal kjenne til varslingsrutiner i Ready. Det er viktig for oss å bli oppmerksomme på kritikkverdige forhold, slik at det snarest mulig kan tas tak i. 

Readys Lover

Readys lover blir årlig framlagt og vedtatt av årsmøtet. Vi har til enhver tid implementert de lover pålagt av NIF. Sist oppdatert på årsmøtet 2020. Senest vedtatt av årsmøtet 2021.

Profilguide

I arbeidet med å styrke og bevare vår merkevare Ready Idrettsforening slik vi ønsker er det viktig at alle i organisasjonen, støtteapparatet samt eksterne samarbeidspartnere bruker gjeldende Ready logo.

For spørsmål rundt Readys Profil og merkevare ta kontakt med kontoret på idrett(at)ready.no (profilen som inneholder gul ring er utgått. Det er kun blå/hvit logo som er