Dokumenter for medlemmer, trenere og ansatte i Ready IF

På denne siden finner du relevante dokumenter for medlemmer, trenere og ansatte i Ready IF.

Klubbhåndbok

Klubbhåndboken kommer snart…

Retningslinjer for deling av bilder og video i Ready IF

Idrettsforbundet har laget noen enkle retningslinjer for å bevisstgjøre trenere, utøvere, ledere, frivillige og foresatte av barn i idrettslag. Retningslinjene er utarbeidet på bakgrunn av de krav som stilles i personopplysningsloven og åndsverksloven.

Det er viktig å ha respekt for barn, unge og voksnes integritet og rett til personvern. Noen kan ha særlige grunner for at de ikke ønsker å bli tatt bilde av. I enkelte tilfeller kan bildedeling få uheldige konsekvenser dersom medlemmet for eksempel bor på hemmelig adresse. Det er en god skikk å alltid spørre om lov før bildet tas. Uønsket publisering og deling kan føre til erstatningsansvar og straffeansvar ifølge personopplysningsloven og åndsverkloven.

Hovedregelen er at det alltid skal innhentes samtykke fra alle som lett kan identifiseres på bildene før de publiseres. Dersom de som er avbildet er under 15 år må samtykke hentes inn både av barnet selv og foresatte.

Loven stiller i utgangspunktet ikke krav til at samtykket skal være skriftlig, men ved bruk av samtykkeerklæringen vil det ikke være rom for tvil om at samtykke er gitt.

Last ned samtykkeerklæring for publisering av bilder og film

Idrettsforbundets retningslinjer:

 1. Før bildet eller film publiseres skal det være innhentet samtykke fra alle på bildet, og fra deres foresatte dersom barna er under 15 år.
 2. Ved innhenting av samtykke til å publisere bilder og film bør samtykkeskjema brukes. Det er kun et aktivt samtykke som kan gi grunnlag for å publisere bilder og film.
 3. Dersom et barn ikke ønsker at bilder eller film skal publiseres skal dette overstyre foreldrenes ønske om publisering.
 4. Vær bevisst i hvilke situasjoner det tas bilder eller film. Ta aldri bilder av nakne personer og vær varsom med å ta bilder av lettkledde barn. Vis måtehold ved bruk av fullt navn på barn.
 5. Det skal alltid samtykkes særskilt for hvert enkelt bilde eller film som skal benyttes til medier.
 6. Et samtykke kreves også ved publisering av bilder og film i lukkede grupper på nett, som for eksempel Facebook, eller andre nettsteder som er passordbeskyttet.
 7. Dersom et samtykke trekkes tilbake, må publiserte bilder og film slettes. 
Les mer

Politiattest

Alle som skal lede og trene barn og unge under 18 år skal fra 1. januar 2009 ha gyldig politiattest.
Dette gjelder også trenere / ledere som er 15-18 år. Disse skal ha signert søknad av foresatte. Ordningen omfatter både ansatte og frivillige, og gjelder uansett om personen får lønn for oppdraget eller ikke. Det avgjørende er hvilke oppgaver vedkommende skal ha i idrettslaget.

I Ready IF krever vi politiattest av:
• Alle ansatte trenere
• Alle frivillige foreldretrenere

Ansatte blir fulgt opp via personalsystemet.

Avdelingene må selv følge opp foreldretrenere og se til at de fremviser politiattest for politiattestansvarlig (Aleksander Biseth-Evensen).

 

Slik søker du:

 

Alle trenere, foreldretrenere og oppmenn skal motta en link fra oss gjennom en aktør som heter Rightperson. Der logger du inn med Bank ID på mobil og søker om politiattest digitalt direkte i systemet. Det foregår slik:

 • Logg inn gjennom linken du mottar fra Rightperson på vegene av Ready (logg inn med Bank ID på mobil). 
 • Søk om politiattest automatisk (den henter informarsjon fra inlogging av Bank ID og automatisk utfyller skjema «formål med politiattest».
 • Når du mottar politiattesten, logger du inn og laster opp denne i Rightperson. Det er kun Politiattestansvarlig Aleksander Biseth-Evensen som kan se innholdet i politiattesten. 
 • Gjennomfør trenerattesten i Rightperson som omhandler informajson om vold og seksuelle overgrep i idretten. 
 • Les gjennom og gjør deg forstått med dokumentene «Trygge barn og ungdom i Ready» og «Varslingsrutiner i Ready».
 

Fremvisning av gyldigpolitiattest skal i praksis være gjort før man leder aktivitet, men idrettsforbundet har åpnet opp for en kort overgangsordning for de som har søkt, men enda ikke har fått framvist. Da anbefaler idrettsforbundet at det minimum er to trenere tilstede på trening.

 

————–
Vedtaket
Styret i Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF) vedtok 10. mars 2008, og iverksatte 15.oktober, at hele norsk idrett skal kreve politiattest mot seksuelle overgrep mot barn. Ordningen trer i kraft 1. januar 2009, og det betyr at alle som har oppgaver med barn og unge under 18 år i klubben må søke om politiattest NÅ!
————–

Politiattesten inneholder kun opplysninger om personen for tiden er siktet/tiltalt eller tidligere ilagt forelegg/dømt for brudd på bestemmelser i straffeloven om seksualforbrytelser overfor barn. Idrettslaget har ikke anledning til å be personen om å innhente politiattest for andre straffbare forhold. Innhenting av politiattest er gratis. Personer som ikke har fremvist politiattest uten merknad, eller ikke har villet fremvise attest, kan ikke settes til oppgaver som innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige eller mennesker med utviklingshemming. Med vennlig hilsen
Styret i Ready Idrettsforening Du kan lese mer om ordningen og laste ned skjema på: http://www.idrettsforbundet.no/klubbguiden/politiattest/

Les mer

Trygge barn og ungdom i Ready IF

Dokumentet om trygge barn og unge i Ready er meget viktig for vårt tilbud, og alle som har ansvar for aktivitet enten du er ansatt, trener, oppmann, lagleder eller har andre frivillige verv skal gjøre seg godt kjent med innholdet av dette dokumentet. Vi skal sørge for at barn og unge i Ready har en trygg og god arena. 

Varslingsrutiner i Ready

Alle ansatte, trenere og andre frivillige skal kjenne til varslingsrutiner i Ready. Det er viktig for oss å bli oppmerksomme på kritikkverdige forhold, slik at det snarest mulig kan tas tak i. 

Readys Lover

Readys lover blir årlig framlagt og vedtatt av årsmøtet. Vi har til enhver tid implementert de lover pålagt av NIF. Sist oppdatert på årsmøtet 2020. Senest vedtatt av årsmøtet 2021.

Profilguide

I arbeidet med å styrke og bevare vår merkevare Ready Idrettsforening slik vi ønsker er det viktig at alle i organisasjonen, støtteapparatet samt eksterne samarbeidspartnere bruker gjeldende Ready logo.

For spørsmål rundt Readys Profil og merkevare ta kontakt med kontoret på idrett(at)ready.no (profilen som inneholder gul ring er utgått. Det er kun blå/hvit logo som er