Eckbobanen - Bygges April 2023-September 2024

April 2023 igangsatte vi byggingen av Eckbobanen. Dette skal etter planen stå ferdig høsten 2024. 

Eckbobanen blir et helt nytt kombinasjonsanlegg med Kunstis om vinteren og kunstgress om sommeren. Størrelsen på baneflaten er 45 x 82 meter, som tilsvarer 3 stk 7`er baner i bredden, eller en 9`er bane. Anlegget blir levert med moderne lys og lydanlegg som er bestilt både for funksjonalitet og krav, men også for å beskytte våre naboer i best mulig grad. 

På baneplan blir det kombinasjonsbane, speakerbod, tribuner og driftshus som inneholder 3 stk. garasjer til maskiner og utstyr, kiosk, liten varmestue for skift og hovedinngang til underetasjen. 

I underetasjen blir det en matforretning (Meny) med tilhørende parkeringsplasser og for idretten blir det 4 stk nye garderober, 2 stk dommergarderober. til sammen 250 kvm treningsfasiliteter, lagerrom og tekniske rom for ventilasjon, vann, el og lagerrom. 

Vi ser frem til et mer moderne og funksjonelt anlegg som bidrar til et lokalt løft. Spesielt gledelig å få på plass en kunstisbane til for sikker vinterdrift og tilbud til våre aktive, publikum i bydelen, skoler, barnehager og andre som ønsker å gå på skøyter. 

Mer info om prosessen og fremdriftsplaner finner du under på denne siden. 

Bor du i nærområdet og ønsker løpende informasjon om prosjektfaser og byggeprosess, send mail til: aleksander@ready.no så legges du til på infolisten. 

Les mer

Nyheter Oktober

Prosessen med å støpe bånnplate er i full gang, og begynnelsen på støp av vegg ser vi tydelige konturer av. Byggeprosessen er i rute ihht plan.

Se bilder i karusell på toppen av siden

Bildekarusell

Nyheter September

Det gjenstår noe sprengningsabreider og utkjøring av masser før vi i perioden fremover skal støpe bunnplate.

Infobrev i boksen under

Info her

Nyheter August

Spreningsarbeider og utgraving fortsetter. Tiltak for lavere vibrasjoner er iverksatt.

Infobrev i boksen under

Info her

Nyheter Juni/Juli

Vi er nå igang med spreningsarbider i byggegropa. Hversprengning blir varslet med sirene i 60 sekunder før sprengning utføres. Det forventes å skyte 2-5 ganger per dag.

Infobrev i boksen under

Info her

Nyheter Mai

Arbeidet i Holmenkollveien 45 er nå godt i gang. Byggegjerder er satt opp, gresset er fjernet, og ballfangernettet mot Gressbanen 1 blir montert. Fremover vil det bli en del støyende arbeid i form av spunting, peling, bruk av presslufthammer, metalltstøt oghåndtering av steinmasser.

Infobrev i boksen under

Info her

Fremdriftsplan

Her finner dere fremdriftsplan for byggeprosjektets første fase. Det kan forekomme avvik i plan ettersom vi beveger oss fremover og kan møte uforutsette utfordringer

Infobrev i boksen under

Info her