Oppdateringer Eckbobanen - Bygges April 2022-September 2024

GB1 stenges mellom kl 08:00-14:30

De to første ukene i Juni skal det spuntes i nordre del av Eckbobanen, tett opptil Gressbanen. Spunting krever god sikkerhetsavstand og vi må med dette stenge av Gressbanen 1 mellom kl08:00-14:30 i ca to uker mens dette arbeidet pågår. Skoler og andre som ønsker å ha aktivitet på banen de to første ukene i Juni får dessverre ikke gjennomført dette. 

Løsmasse graves ut

Naboinformasjon Mai 2023

Arbeidet i Holmenkollveien 45 er nå godt i gang. Byggegjerder er satt opp, gresset er fjernet, og ballfangernett mot Gressbanen 1 blir montert i skrivende stund.

Fremover vil det bli en del støyende arbeid i form av spunting, sprengning, banking, pigging, peling, bruk av presslufthammer-/-bor. metallstøt og håndtering av steinmasser. 

Det er satt opp støymålere som bli overvåket. 

For mer info om perioden Mai-Juli se dokument

 

Første del av prosessen er i gang. Snø fra områdene der rigg skal stå er flyttet. Som vi kan se av bildet er det nå store mengder snø rundt Gressbanen. 

Plan fremdrift fase 1:

Bildet og vedlagt pdf viser plan for fremdrift for første fase av byggeprosjektet. Ready har kommunisert med entrepenør om arrangementer på Gressbanen så vi i minst mulig grad skal bli berørt sportslig sett. 

Det er planlagt å bruke små ladninger med sprengstoff når fjellet skal sprenges av hensyn til nærliggende idrettsbane og naboer. 

Fase 1 – Grunnarbeider PDF