Utfordringer med å betale for idrettslig aktivitet?

Ready vil at alle barn skal kunne drive med idrett, og vil å bidra med å finne løsninger hva gjelder økonomi for de som trenger det. Readys Idrettsstipend er en ordning for de som ikke klarer å betale for idrettslig aktivitet, og kan dermed søke om å få dekket hele eller deler av treningsavgiften (medlemskontingenten er personlig og må dekkes av den enkelte). 

Vi tilbyr ulike løsninger, og der det er behov bidrar med midler for å dekke treningsavgift eller deler av denne

  1. Dele opp treningsavgift: Vi kan dele opp treningsavgiften til f.eks månedlig betaling, eller gi betalingsutsettelse ved behov.  
  2. Støtte gjennom NAV eller sosialkontor: Er du i kontakt med NAV eller sosialkontor i din hverdag, så kan de hjelpe deg med økonomisk bidrag knyttet mot aktivitet. Offentlige myndigheter vektlegger i stor grad viktigheten av at barn og unge får delta i idrettslag uavhengig av økonomi.
  3. Readys idrettsstipend: Alle kan søke om idrettsstipend til daglig leder Aleksander Biseth-Evensen på e-post aleksander@ready.no. Ready Idrettsforeningen har som Nabolagsklubb fått tildelt midler til å støtte de som trenger dette for å ha barn med i idretten. Vi har også egne midler til dette formålet.

    Ta kontakt med Daglig Leder Aleksander Biseth-Evensen på mail (aleksander@ready.no) dersom det er spørsmål rundt betaling eller ordninger, så finner vi sammen en løsning.

Ingen andre enn daglig leder vil få kjennskap om søknaden eller hvem som har fått støtte. Alle dokumenter destrueres etter utmelding.