Oppstartsfotball

Oppstartsfotballen i Ready definerer vi som fotballtilbudet for barna mellom 5-7 år. Vi følger skoleruten hva gjelder treningsdager (treningsfri helligdager og skoleferier)

 

Jenter

Gutter

kids on field

Hvordan Drives årskullene i oppstartsfotballen i Ready

Ready fotball baserer all sin aktivitet med utøverne i fokus med grunnlag i klubbens verdier og visjon.

Verdier:

Idrettsglede – Mestring – Inkludering

Visjon:

Idrettsglede og mestring for flest mulig, lengst mulig.

 

Etter påske håper vi å komme i gang med all fotballaktivitet i Ready fotball. Så fort bingene er montert vil aktiviteten foregå i bingene, frem til de blir demontert. Vi følger skolekalenderen og har derfor ikke trening på røde dager eller når det er skolefri og ferier. Det blir satt opp treningstid én gang i uken hele sommersesongen. Det er altså kun mulig å melde på én økt i uken.

Hva trener vi på?
I aldersklassene 5-7 år trener vi på at barna skal klare å kontrollere ballen. Dette gjør vi gjennom lekbaserte øvelser og spill i små format 2v2/3v3/4v4.
For de yngste er også fotballglede veldig viktig. Vi ønsker å skape entusiasme og glede rundt treningene, og oppfordrer våre trenere til det samme.

Øktstruktur
Treningene varer 60 minutter. Primært består økten av ca 1/3 lekbaserte øvelser som går på ballkontroll og 2/3 spill i 3v3/4v4-format. Dette er for å sørge for flest mulig involveringer med ball per spiller på treningene.

Vi gjør oppmerksom på at de første minuttene av treningstiden går med til ‘frilek’ med ball. Vi avslutter også 5 minutter før tiden, slik at barna hjelper treneren med å samle inn utstyr.

Hvordan er gruppene inndelt?
Vi jobber så godt det lar seg gjøre med å ta hensyn til sosiale behov og ønsker. Likevel er det ikke alle ønsker som vil kunne innfris.
5-åringer: Inndelt etter sosiale hensyn/barnehage.
6-åringer: Inndelt etter sosiale hensyn/barnehage. Prøver å tilpasse nye grupper etter skolestart.
7-åringer: Inndelt etter hvilken klasse barna går i.

Hvem holder treningene?
5-åringer: Ready bistår med Readyidoler som hjelper til med gjennomføring av treningen. Helst i samarbeid med foreldre som ønsker å bidra.
6-åringer: Ready bistår med Readyidoler som hjelper til med gjennomføring av treningen. Helst i samarbeid med foreldre som ønsker å bidra.
7-åringer: Foreldre har ansvar for øktgjennomføring for de ulike treningsgruppene.

2017-årganger begynner med foreldrestyrte treninger til våren. Dette innebærer at vi må samle foreldregrupper som har ansvar for gjennomføring av treningsøktene. Dette må bestemmes før sommertreningene er i gang. Gjerne send meg en mail på paulina@ready.no hvis du kunne tenke deg å lede treningsøktene. Hver treningsgruppe trenger 2-3 foreldre som kan rotere på treningsøktene. Gjerne flere! Dere som ønsker å bidra trenger ikke erfaring eller kompetanse, men vi oppfordrer alle til å ta Grasrottrenerkurs som Ready tilbyr GRATIS ila. sesongen. Ready sender ut forslag til økt gjennom sesongen, men åpner også for at dere kan tilpasse og justere etter nivå og dagsformen til barna. Øktene blir planlagt for dere, for å sikre variasjon gjennom sesongen. Det er hel øvelsesbank for planlegging av trening her. Supert om dere setter dere inn gjennomføringen av lek og øvelser.

Oppstartsansvarig lager øktplaner for hver trening, og hjelper trenerne på de forskjellige gruppene etter behov.

Hva er innholdet i årsklassen?
5-åringer: Ukentlig fotballtrening og treningstrøye.
6-åringer: Ukentlig fotballtrening og  treningstrøye. Gratis deltakelse på alle OBOS Miniliga-samlinger. Kan delta på akademiet fra de starter på skolen.*
7-åringer: Ukentlig fotballtrening og treningstrøye. Gratis deltakelse på alle OBOS Miniliga-samlinger. Kan også delta på akademitreninger i tillegg.*

Kamptilbud for de yngste – OBOS MINILIGA

På sommerhalvåret kan Gutter og jenter fra og med det året de fyller 6 år delta på kampsamlinger. Kampformen er 3v3 på baner med vegger. Påmelding til disse skjer gjennom Spond innen gitt frist. Alle aktivitetene ligger inne under «aktiviteter». Huk av for «delta» eller «delta ikke», slik at vi har oversikten over hvem som blir med. Det er obligatorisk oppmøte til disse dersom man har satt seg på deltar, og fristen for påmelding er ute. Dette vil gå ut over de resterende spillerne på laget. Foreldre vil også kunne få oppgaver knyttet til disse kampsamlingene, for eksempel å være lagleder.

I mai arrangerer Ready Fotball 3v3-turnering for gutter og jenter 2015 og 2014 gjennom NFF Oslos konsept OBOS miniligaen. Vi spiller kamper på baner med vegger rund – en morsom, intensiv og utviklende spillform.
Spillformen 3v3 kan være «rekrutteringskarusell» for klubbene og er en fin og riktig spillform som øktaktivitet med tanke på mange ballberøringer og økt involvering hos alle spillerne på banen. Ballen er kontinuerlig i spill med sjeldent stopp i spillet, samtidig som man ved få innbyttere får relativt mye spilletid.

Antall kamper: 5 kamper på maksimum tre timer. Barna liker mange kamper!

Spilletid: 1 x 9 minutter

Antall spillere på et lag: Oslo Fotballkrets anbefaler 4 spillere som det mest optimale.

Maksimal hvile mellom kampene: ca. 53 minutter

For ytterligere informasjon om konseptet OBOS Miniligaen, kan dere trykke her.

Dugnad
Gjennom året er Ready fotball avhengig av at alle foresatte stiller til dugnad ved innkalling. foresatte vil bli innkalt til montering og demontering av ballbingene, før og etter sesongen. Det blir også innkalling til dugnadsvakter til Ready Obos Miniliga i mai, og annet gjennom sesongen. Håper alle er klare for å brette opp ermene og ta i ett tak for klubben! Vi er avhengig av dere for å kunne få gjennomført gode økter, arrangementer og lage gode fotballopplevelser for barna.

Spond
Etter påmelding blir du lagt til i Spond og invitert til trening og fremtidige arrangementer. Du blir lagt til innen 3 dager etter påmelding. Fra og med sommeren vil det opprettes nye grupper hvor gutter og jenter har hver sin plattform. Her er det viktig å følge med på det som blir lagt ut av informasjon og arrangementer. På noen arrangementer vil det være svarsfrister du må forholde deg til, for å kunne delta. Til treningsøktene er de som leder øktene avhengig av å se hvem som skal delta for å kunne planlegge økt. Derfor er det også viktig at du svarer på disse innen 12:00 samme dag. Avslår du etter dette burde det også sendes en melding til arrangørene for å melde fra at dere ikke deltar likevel.

Fotosamtykke
Gjennom året legger vi ut noen artikler på vår hjemmeside om våre aktiviteter. Vi ønsker dermed et samtykke fra foreldre om at vi har lov til å ta bilder av deres sønn/datter og benytte dette til nyhetsartikler på hjemmesiden. Disse nyhetsartiklene kan også bli delt på Ready Fotballs facebookside. Det er også selvsagt mulig å trekke tilbake dette samtykke ved å kontakte oppstartsansvarlig Paulina Møller Delaveris per epost paulina@ready.no eller tlf 918 48 262.

Griegakademiet for alderen 7 år:


Fra man starter på barneskolen kan man delta på Griegakademiet. Dette er et tilbud for de som ønsker mer og bedre oppfølging av våre ansatte trenere. Les mer om vårt akademi her.

Fotballskoler

På sommeren gjennomfører Ready fotballskoler i uke 26, 32 og 33 og på høsten i uke 40. Her kan man delta fra mandag til fredag, hele dagen.

Fotballskoler

Foreldre på trening og kamper

På trening og i kamper skal det vektlegges mestring, glede og fair play. Gode involveringer skal forsterkes med positive tilbakemeldinger. Vi kommuniserer/teller ikke resultat, og ber trenere, lagledere og foreldre om å gjøre sitt ytterste for at alle opplever glede og mestring.