Ungdomsfotball

Ungdomsfotball i Ready definerer vi som fotballtilbudet for barn mellom 13 år og 16 år. Alle treningene i ungdomsfotballen blir gjennomført av utdannede trenere som er ansatt i klubben, enten på fulltid eller på deltid. På mange årganger i ungdomsfotballen kan det være både førstelag, andrelag og tredjelag. I inndelingen av disse lagene forsøker man å samle barn med tilnærmet lik motivasjon og ambisjon med sin fotballdeltakelse.

Jenter

Gutter

Hvordan drives årskullene i ungdomsfotballen i Ready

Ready fotball baserer all sin aktivitet med utøverne i fokus med grunnlag i klubbens verdier og visjon.

Verdier:

Idrettsglede – Mestring – Inkludering

Visjon:

Idrettsglede og mestring for flest mulig, lengst mulig.

Ungdomsfotball i Ready definerer vi som fotballtilbudet for barn mellom 13 år og 16 år. Alle treningene i ungdomsfotballen blir gjennomført av utdannede trenere som er ansatt i klubben, enten på fulltid eller på deltid. På mange årganger i ungdomsfotballen kan det være både førstelag, andrelag og tredjelag. I inndelingen av disse lagene forsøker man å samle barn med tilnærmet lik motivasjon og ambisjon med sin fotballdeltakelse.

Fotballsesongen for alle lag i ungdomsfotballen går hele året rundt med treningskamper og cuper på vinteren, samt ordinært seriespill på sommeren. Spillere som viser seg modne for ekstra utfordringer blir utfordret med supplerende treninger hos andre treningsgrupper enn sin egen.

Kuldegrenser

For å sikre at barn og ungdom er trygge når de er på trening, avlyser vi trening de dagene det er hensiktsmessig av helsemessige årsaker.

Som en regel avlyser vi trening når det er kaldere enn -15 grader i meldt temperatur. Vi forholder oss til værmeldingen til yr.no. Da avlyser vi selve aktiviteten i Spond senest samme dag før kl. 12:00.

Dette av hensyn til luftveiene til våre spillere basert på råd fra Norges Idrettshøyskole.

Spillere med astma eller som sliter med luftveiene vil ofte få trøbbel også når det er varmere enn dette. Vi ber derfor om at hvert medlem selv tar et individuelt hensyn ved temperaturer under 0 grader om man sliter med astma eller lignende.

For å gjøre det forutsigbart for våre medlemmer forholder vi oss til værmeldingen på Yr. Treningene som foregår innendørs i gymsaler endres ikke.

Klær etter vær til trening og klesskift til etter trening er alltid forutsetning for å delta på fotball. Vi oppfordrer alle til å ha på riktig bekledning når det blir kaldt. Lue, vanter, hals og superundertøy (ull) over og under bør alle spillere ha på seg under trening.